close By using this website, you agree to the use of cookies. Detailed information on the use of cookies on this website can be obtained on OneSpin's Privacy Policy. At this point you may also object to the use of cookies and adjust the browser settings accordingly.

Säker mikroelektronik ger tryggare bilar | Safer Microelectronics, Safer Cars (Article in Swedish)

By John Hallman, Product Manager Trust & Security, OneSpin Solutions

Det går inte att uppnå någon trygghet (safety) utan säkerhet (security). Standarden ISO/SAE 21434, som är ett komplement till ISO 26262, kräver att alla som ingår i en leverantörskedja för elektronik integrerar aktiviteter för cybersäkerhet hela vägen från konceptfasen till dekommissioneringen.

Back

Related Links